Při nákupu v naší pobočce v Novém Městě na Moravě, Soškova 1550, se o dostupnosti zboží informujte na tel. čísle: 605 028 731 nebo dotaz zašlete na e-mail: nmesto@raj-dreva.cz

MONTÁŽ SÁDROVÝCH OBKLADŮ

Sádrové obklady jsou vyrobeny na bázi syntetické sádry pro vnitřní použití v interiéru. Před zahájením prací je nutné důkladně změřit prostory, spočítat plochu obkladu a zakoupit o 10% více veškerého obkladového materiálu včetně stavební chemie. V případě, že obkládáte i vnější rohy je potřeba koupit o 5% více rohových obkladů. Rozdílí v rozměrech a barvách vyplývají z ruční povrchové úpravy a přidávají fasádě přírodní vzhled.
Montáž obkladů se provádí s použití stavební chemie. Montáž obkladů „na styk“ odstraňuje používání spárovacích malt, díky čemu jsou snižovány náklady a čas na provedení kamenné stěny. Obklady je třeba před pokládkou zkontrolovat. Doporučujeme jednorázový nákup obkladů z jedné výrobní šarže, abyste zabránili větším rozdílům v odstínech. Výrobce neuznává reklamace rozdílů v barevných odstínech u materiálů zakoupených později.
MONTÁŽNÍ POKYNY
PODKLAD
Všechny podklady musí být před lepením správně vysušeny, mít vhodnou nosnost, stálou a stejnorodou strukturu, být rovné, čisté, suché a očistěné od prachu, mastnost, maziv, proti-adhezních prostředků, zbytků barev, starých nátěrů apod. Podklad musí být stabilní a schopný unést zatížení obklady. Při použiti správného lepidla lze obkládat stěny z betonu, pórobetonu, sádrokartonu, cihly, tvárnic, tvarovek typu „Ytong“ apod. Povrchy s větší nasákavostí je třeba ošetřit penetračním přípravkem, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou přilnavostí je nutné odstranit. Nedoporučuje se lepení obkladů na emulzní barvy, akrylové omítky, sádrové stěrky a staré nátěry barev. Zateplené zdivo si vyžaduje doplňkové zesílení (podle výpočtu projektanta), kdy podklad musí být stabilní a přenášet zátěž obkladů.
MONTÁŽ
Obklady vybírejte z několika krabic zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů. Okolní teplota během lepeni a 48 hodin po jeho ukončeni nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 25°C.
LEPENÍ
V případě, že obkládáme i vnější rohy stěny, začínáme lepením rohových obkladů a na ně navazujeme obklady.
Obklady je potřeba lepit pomocí lepidel, která zaručují trvanlivý spoj. Před zahájením lepení zvolte pomocí vodováhy rovinu a připevněte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Pokládka obkladů začíná vždy odspodu nahoru.Před lepením odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu. Lepidlo aplikujeme ozubeným ocelovým hladítkem dle pokynů výrobce uvedených na obale použitého lepidla.V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev tvarovek nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že se osazené tvarovky dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí. U obkladů je nutno případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na tvarovkách dokonale odstranit pomocí čisté vody.Pokud pokládáte více jak 5 vrstev obkladu je možno pokračovat v práci po cca 12 hodinách technologické přestávky rovněž s maximálním množstvím vrstev 5, kdy musí opět následovat technologická přestávka. Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.Při pokládce obkladů dbáme na to, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.
DILATAČNÍ SPÁRY
Obklad je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m). Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry. Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.
ŘEZÁNÍ
Obklady řežte pomocí brusky s diamantovým kotoučem na kameny (na sucho) či pilou na železo.
SCHÉMA POKLÁDKY OBKLADŮ
Nejlepší efekt celistvosti kamenného obkladu se dosáhne tím, že se řeže a překládá v 1/3 jeho délky.
Schéma pokládky kamenných obkladů stegu®.IMPREGNACE
Po ukončení prací je nutné povrch ošetřit impregnačním prostředkem, který umožňuje udržet obklady v čistotě. Ošetření proveďte nejlépe 14 dní po ukončení prací.
UPOZORNĚNÍ
Naše firma nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.
www.yashica-digital.czKomplexní online marketing