Podmínky soutěže

VELKÁ ADVENTNÍ SOUTĚŽ

 

Pořadatel a organizátor soutěže: Ing. Josef Prajsner, Spojovací 1348, 674 01 Třebíč, IČ: 13070428

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 3. 12. 2021 - 7. 12. 2021 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky, který dodrží všechna pravidla soutěže.

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je nákup na našem e-shopu www.hausspezi.cz v minimální hodnotě 500 Kč v období trvání soutěže.

Po skončení Organizátor soutěže náhodně vybere 11 výherců, kteří splnili soutěžní podmínky. Výhry budou uděleny v podle hodnoty nákupu - 1. cena = nejvyšší útrata, která se vyskytla mezi náhodně vybranými výherci. Výherci budou vyhlášeni na Facebooku u příspěvku o konkrétní soutěži a zároveň kontaktováni ohledně zaslání výhry.

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Výherce získá v této soutěži může získat tyto výhry:

1. cena Trampolína Marimex 305cm 2021 MARIMEX CZ , s.r.o.
2. cena Průmyslový vysavač na suché a mokré vysávání + příslušenství XTline s.r.o.
3. cena FISKARS - Rendlík+pokl 1,8l/18cm/HF/1025230/nerez NOHEL GARDEN a.s.
4. cena Sada hlavic 1/4"-1/2" 94 dílů XTline s.r.o.
5. cena Lampa stolní LED L2007 červená 5,5W 4000K SANDRIA spol. s r.o.
6. cena Plastový kufr na nářadí Kistenberg MAT
7. cena Hnojivo Osmocote 1,5 kg ZC
8. cena Hnojivo Osmocote 1,5 kg ZC

9. cena

Pěstební balíček na pěstování orchidejí ZC
10. cena Pěstební balíček na pěstování orchidejí ZC
11. cena Pěstební balíček na pěstování orchidejí ZC

Výherce soutěže bude oznámen na facebookové stránce https://www.facebook.com/hausspezi nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn na telefonním čísle, které uvede u své objednávky.

Výhra bude odeslána výhercům nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherců a následném obdržení poštovní adresy pro doručení výhry.

Výherci jsou povinni zaslat fotografii s převzatou výhrou k případné publikaci z naší strany na našich facebookových stránkách, pokud s tímto bodem Výherce nebude po kontaktování souhlasit, ztrácí tím nárok na výhru a bude vylosován další.

Výhra z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením se do soutěže na internetové adrese www.hausspezi.cz Účastník Soutěže dobrovolně dává svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.hausspezi.cz/podminky-souteze. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu www.hausspezi.cz/podminky-souteze . Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Třebíči dne 3. 12. 2021